қӣ
tj
» 2016 » 7
Ҳ ҳ ҷ ҳ ғ 17 ӣ ҷҳ ҳ .
ҳ ҳ, ҷ ӯ 18- , ҳ , ӯ ҳ , қ ҷ ӯ ҳ Ҳ
ӣ ҷ, ғ ҷӣ қ Ҳ Ҷҳ ҷ ջ ҳ қ ,
ҳ Ҳ . ӯ . ҳ . , ҷ ҳ ҳ қ .
ҳ ӯ ҳӣ қӣ ? ҳ қ ӯҳҳ ӣ ?
ӯ ҷ қ ӯ ҳ ҳ .
ӯ ҳ ҷҳӣ ҳ , . ҳ ҳ ҳ қ . ҳ
ҳ , ҳ ҷ .
ӯ, 15 , ҳ ҷ ҳӣ- ҷ , ҷ ӣ ҷ
ӯ ҳ ҳқ қ ҷ ҳ ҳ ӯ ҳ - ӯ .