қӣ
tj
» » »
қ Ҳ Ҷҳ ҷ ӣ ӣ , ҳ ҷ қ
ӯҳ қҳ ҷ ҳ ҳ , ӯ ҳ Ҷҳ қ Ҷҳ ҷ . ҳ
ӣ қ ғ, ӣ, ҳ ҳ ғ ӯӣ . ҳ ӣ, ӯ, ҳ ҳ
ӣ ӣ ӣ ӯ ӯ . қ ҳ, ҳ ҳ ҷӯ. ҳ ҷ . ӯ
ӯҳ қҳ ҷ ҳ ҷ , ӯ ҳ Ҷҳ қ Ҷҳ ҷ . ҳ
ққ ҷҳ ҳӣ, ҳ ҷҳ ҷ ӣ ғ, ғ ҷ ӣ ҳ