қӣ
tj
» » »
ӯҳ ҷ Ҳ ҳ ҳ ҷ Ҳ ҳ - ӣ ҷ ҷ
Ҷ ҷҳ ӣ , қ ҳ, ҷҳ . , қ, ,
Ҳ . ҷ қ ҳӣ . қ ҷӣ, қӣ ҳ қ ҳ ,