қӣ
tj
» » »
. ҳӣ , ӯҳ ҷ COVID -19 ҷ ҷҳ , ӣ . ӯ ӯ
, 22.01.2022. / /. ӯ Ҷҳ ҷ 36 ҳ ҳ COVID-19 қ . ӣ ҳ
қ , ҳ ҷ ҳҳ ӣ қ . ӣ ҳ ҷ ҳ Ҷҳ