қӣ
tj
» 2017 » 3
, , , ҳ, , ҳ ҳ ҳ . ӣ ?
ӯ Ҳ ҳ - ҳ Ҷҳ ҷ ӯ ӣ .
ҳ ҷ ӣ ҷ ! Ҳ ! Ҷҳ ҷ, ҷ ғ қӣ ҷҳ, ҳ
ӯ, ҳ ӣ ҳ ҷ ҳӣ, ҳ, ҳҷ ғ ҳӣ, , ҳ ҷ ҳ ӣ ,
22.12.2017 13:15 22 2017 - ӯ ҳ Ҳ Ҷҳ ҷ ҷ ҷ ҷ ҷ ӣ ҷ ҷ Ҷҳ
ӯ , ҳ , ҳҷ ҷӣ , ҳ ҷ , қ қ ҳ ҳ .
ҳ ӣ, қ ӣ ҷ ҳ , ҳ, ҳ ӣ, ҳҳ ӯҳҳ
ҳ ӯ ҷ ҷ ӣ . қ ҷ ҳ , ҳ Ҳ ҳ
ҳ ҷ қ- ҷ Ҳ ҳ ҷ ҳ ӯҳ ҳ ҳ ҳ
ҳҳ 92, 82, 101, 102, 112, -1,2, Ққ-1,2, , ӯ . ҳ қ ӯӣ ӯ қ