қӣ
tj
» » » » 21
ӯ, ҷ ҳ ҳ ӯӣ ҷӯ . қ, ҷ Ҳ қ ҷ ҳ ҳ ҷ Ҷ
қ ҷ ҳ ҳ ҳ ҳ ҳ ҷҳ ӣ ҳ ҳ ӣ () . ҷҳ
ҳ ҳ 3 , ҷҳ ӣ ҳҳ Ҳ ҳ , ҳ ӣ ҳ
қ ҷҳ ӣ Ҳ ҳ ӣ ҳ ҷ ҳ Ҷҳ ҷ ҳ ӣ
қ ҷҳ ӣ () , Ҷҳ ҷ ҳ қ ӣ ӯ 17
ӯ ӣ ҳ ҷ ҳ Ҷҳ ҷ ҷ ӯ ҳ ҳ ҳ ҳ ӣ ӣ
қ қ Ҳ Ҷҳ ҷ 28 2015, 106 қ ҳ ӣ ӣ, ҳ, ҳ, ҷҳ ҳ Ҷҳ
ӯ 24 қ ҳ ғҳ ӣ . ҷ ӯ ққ қҳ . ҳ ҳҳӣ ҳ ӣ