қӣ
tj
» » » 3
ҳ ӣ- ҳ ҷ ӣ ҳ ӣ ҳ ҳ ,
ӣ ӣ ӣ ӯ ӯ . қ ҳ, ҳ ҳ ҷӯ. ҳ ҷ . ӯ
- ғ . ҳ ҳ ӣ- , Ҷҳ ҷ ҳ ӣ ҳ қ қ
, 22.02.2019 / /. ҳ ҳ ӣ , Ҷҳ ҷ ҳ ӣ ҳ ҷ 26 2018 :
Ȩ. ҷ Ҳ ҳ қ ҳ Ҳ . ҷ Ҳ ҳ ҷ
. ҷ ҳ ӣ қ қ ғӣ- ҳӣ ҳ ҷ ҳ ! ҳӣ
Ҳ ҳ ӣ ҳ ӣ , қ . ҳ , ҳ ҷҳҳ ҳ ӣ, қӣ ҷ
. ҳ "ҳ" ӣ .ҷ ҳӣ ғ, ҷ Ҳ ҳ ҳ ,
ӯҳ қҳ ҷ ҳ ҷ , ӯ ҳ Ҷҳ қ Ҷҳ ҷ . ҳ
ҶҲ. ҷ Ҳ ҳ Ҷҳ - ҳ ҳӣ ҳ Ҳ ғӣ-