қӣ
tj
» » » 7
ҷҳ Ҳ ҳ қ ҳ ҳ . қ ҳ ҷ ҳ ҳ ҳ ӣ .
ҷ ҳ ҷҳ ӣ ҷ ҳ ҳҳ ӣ қ . ҷ ҷ
. ҷ ҳ ҳ, ҳ . ӯҳ ӯҳ ҳ, ҷӣ қ , ҷ .
қ ҷ Ҳ қ ҷ ҳ ҷ ӯҳ ҷ ҷ ҷҳ ғ ҳ ҷ
ҶҲ. қ ҷ ҷ ҳ ӣ ӯ қҳ қ ҷ Ҳ ҳ Ҷҳ ҳ ҳ
Ҷ , ҳ ӯҳ , қ ҳ қ ҷҳ , ҳ қҳ
ҳ ҳҷ ҳ . ӯ , ҳ ҳҷ ҳ , ҳ ҳ ҳ ҳ ,
ҳӣ ӯ 20 ҳ қ ӣ Ҷҳ ғ . , ҳ , ,
. ӯҳ ҳ ҳ ҳ ҳ ҷ ҳ , ӣ ҷҳ ,
. қ ҳ , ӣ ҳ , ӣ ӣ қ , ,