қӣ
tj
» » » » 10
ҳ ҳ қ Ҳ ҷ, ҳ , ҳ ҷ ӯ
қ ҷҳӣ ҳ , ҷҳҳ ҳ . ҳ , ҷ ҳ
ҶҶ " " ҳ , ҷ, ҳӣ ҳ -ҳӣ ҳ ҷ .
Ҳ Ҳқ ҷ Қ Ҷҳ ҷ ғ ҳ Қ Ҷҳ ҷ ҷ ҳ
ҳ ҷ ҳ! ӯ ҷ ҳӣ ҷ , қ ҳ ҷ ӣ, ҷҳ ҳ
ҳ ҷ ҳ! ӯ ҷ ҳӣ ҷ , қ ҳ ҷ ӣ, ҷҳ ҳ
, - . ,
, ҳ ҳ ҳ , ҷ қ . ( Ҷҳ
қ ӯ ҳ ҳ Ҳ қ ҷ ҳ Ҳ ҳ ӣ!
, ,