қӣ
tj
» » » ӣ

ӣ

11-01-2016, 08:00
: 359
ҳ: 0
ӣ    ӯҳ ҳ ҷ ғ Қҳ ҳ Ҷҳ ҷ ҳ 2015 , ҳ ӯ ҷ ӯӣ ҳ . ҳ ҳӣ ҳ ҷ ғ Қҳ ҳ .

ҳқ ҳҳ қӣ ҳ ҳ ҳ , ӣ - ҷ . ӯ , ҳ ғ , ҳқ ҳҳ , ҳ ӣ ӣ ҳ , ҷ ҷ ҳ ҳ . ҷ ӯ ӯ қ ҳ 06870- ҳ ӣ . қ ҳқ ҷ ғ қ ӣ қ ҳ ҷ .

ӣ    қ қ ҳ Қӣ ҳ ӣ қҳ ҳ ҳ қ, . ӯҳ ӣ ӯ қҳ 02615, 2620, 6592 , . , ӯҳ ҳ ҷ ҳ ӣ ҷӯ ҳ ҷҳ ҷ ҳ . ҷ ҷ ҳ ӣ, ӣ ҳ ҷ ҳ ӣ ҳ . ҷҷӯҳ , ҳ , ҳ қ ҷ ҳ ғ , ҳ ҳ, ҳ ҳ ҷҷӯҳ қ ҷ қ .
ғ
қ :
  
, ҳ қ . ӯ, ҳ ҳ, қ қ .
: *
E-mail: *
:
| | |
:
, ҳ
: