қӣ
tj
» » » » 8
ҳ ӣ ҳ ҳ ӣ Ҳ, ӯҳ ӣ ҳ , Ҷ ӯ ҷ ӯҳ
ҳ ҷ қ қ ҳққ ӣ .
ҷ ҳ ӣ Ҳ ғ ҳ ҳӣ ҷ .
ҳ ӣ ҳ Ҳ ҷ қ ҳ ҳ ҷ қ ӣ
қ Ҷҳ ҷ ҳ ҳ ҷҳ, 14 24 ҳ Ҷӣ , 3
ҷ қ , ҷ ҳ ҷ ҷ Ӣ Ҳ
қ қ ҷ 19- ӯ ҳ ӣ 25- қ Ҷҳ ҷ, ғ ҷӣ ҳ ғ ,
ҳ ҳӣ, ҷ Ҳ 2 ҳ қ қ ӯ ҷ ҷҳ 19-
Ҳ ҳ ҷ, ҷ ҳ ҷҳ ӣ 19- ӯ ҳ ӣ 25- қ Ҷҳ ҷ
ҷ Ҳ ҳ Ҷҳ ӯ қ ҷ , 19- ӯ ҳ ӣ қ 25- қ Ҷҳ ҷ