қӣ
tj
» » » Ҳ ҷ , !

Ҳ ҷ , !

28-05-2021, 09:19
: 119
ҳ: 0
Ҳ ҷ ,    !
ҳҷ


Ҷҳ ҳӯ ҳ 20, ҳ ӯ ҳ ӯӣ ҳҷ ҳ ҷӣ ӯ ӯ . ҷ ҳ, 70 - , . ҳҷ ҷ ҳӣ . ҳ, ҳ ҳ , ҷ . ҷ , ӣ, ҳ . ҳ ҳ ҳққ ӯӣ , ҷҳҳ ҳ , , ҷ ҳӣ ҷ . , ғ ҷ қ ҳҷ ҷ ҳҷ ҳӣ қ , ҷҳҳ қ ҳ ӯӣ . ҷ қ, ҳҷ ҳӣ ҳ, ҳ ӣ ҳҷ ҷ қ ҳ қҳ ҷ . . ҳ қ 30 ҷ ҷ қ ҳҷ . , ҳ ӣ ҷ ҳ ҳҷ қ ҳӣ ҳ ӣ . , ҳҳ ҳҷ () ҳҳ ӯ ҷҳ ҳҷ ҷ қ ҳ ҳ ҳҷ қ . , ҳҷ ҳӣ ҷ ҳ Ҳ . , ӯ ҷ , ҳ ҷҷҳ .
ҳ ҳ "Ҷ ҳ ҷ , ҷ қ , ҳ Ք ӯ ҳ ҳҷ, ҳ . 2000 қ ғ , ӯ ҳ ҳ ҳ ҳ .
ҳ ҳ- ҳ: 15 1958 ҳ , ҳ Қ, ӯҳ ҷ . ҳ 1981-1982 Қҳ ҳ ҳ () . ҳ 1982-1985 - 4- ҳ , ҳ 1985-1987 - Қ ҷҳ қ Ҷ ҷ . 1991 ҳ ӯ (ҳ ӯ (ҳ ӣ)- . ҳ 19871995 , , ҳ ҳ қ ҷ Ҷҳ ҷ, ҳ 19951999 - MMP . 1999 қ ҷ қ Ҷҳ ҷ , 2005 . Ҳ, 2000 Ҷ ҳ ҷ , 2002 ҷ . ҳ ӣ, , ҳ 2010 "Ҳ" ҳ, . ҳ . 2014 - ӯ ҷ Ҷҳ ҷ 2016 - ӯ ҳ қӣ . 4 .
ғ ӯ ҳ ҳ Ҳ" .
- ғ ӯ ҳ ҳ ғ , , қ ҳ ҳққҳ ҷӣ, ҳӣ ҳ ҷ ҳҷ қ , ҳ ҳ ҳ ҳ ҳ, ҳ ҳ ӣ ҳ ҷ, ҳҳ ҳ ҳ ҳӣ ҳ ӣ .
қ, ҷ ҳ , қ ҳ ҷ ҷ, ҳ ҳ , қҷ "ӯ", ӯ ҳ ӣ, ӯ қ ҷ, ҳ Қ . , ӯҳ ҳ ҳ ҳ ҳ ҳ ҷ .
ҷ " ӯ ҷ - " ҳ , ҷ қ ҳ ӣ ҳ ҷ қ ҳ . ҷ ҳ : ҳ ҷҳ ӣ ҷ, ҳ ғҳ ӣ ҳ ҷӣ (қӣ), ӣ ҷ, ҳ ӣ ҳ ҳ ҷ. , , , қ ӣ, ҷ ҳ ӯ ӣ ҳ ҳ .
ҳ ҳ ҳ ҳққӣ ӣ ҷ ҷ . ҷ , ҳ ҳққ - ҳ Ҷҳ ҷ ҳ, ӣ ҳ ӣ , . ,, ҳҳ , ҳ, ҳ, ҳ, ҳ ӣ қ қ ҳҷ ҷ ҳ Ҷҳ ҷ, ӣ , қ . , ҳ - ҳ ҷ ҳ қ .
ҳ , ҳ- ҷ ӣ, .
- қ ҳ ҷ ?
- қ ӯ ҷ, ҳ қ , қӣ ҳ ҳ . ҳ ҳ ҳ ҳҳ ҳ . ҳ ҳҳ , , , , -, , , , , ҳҳ ӣ . 75 ҳ, қ 10% ҷ ҷ ғ ҳ. ҳӣ, ҷ қ ӯ ҳӣ 1939 , ҳ ҷ ҳӣ 56 . ҳ қ ҳ 90 ӯ , ҳӣ 2010 4169 . Ҳ , ӯ ӣ , ӣ . ҳ , ҳ ҷӯ ҷ, ҳ 550-600 .
- қ ҷ , қ ҳ ҳ ӣ қ ӣ?
- Ҳ ҳ . ӯ қ ӯҳ ӣ . ӯ ҳ ҳ, ҳҷ ғ ҳ Ҷҳ ҷ ӣқ .
ӯ , , ҳ ҷҷҳ, ҳ ҷ ҷ ӣ ҳҳ ҳ ҷ ҳҷ ҳ ҳ Ҷҳ ҷ ҷ 20 , . қ, ӣ ҷ ӯӣ ҷ, ҷҳ ҳҷ ҳ ҳ ҷ ҳҳ . , ,ӯ ҳ , ҷ Ҳ ӣ қ ӣ .
, Ҷ ҷ Ҳ қ ҷ 10 , ҳӣ . ҳҳ ҳҷ ҳӣ ҷӯ - ҳ Ҷҳ ҷ ӯ .
ӯ ӯ, қ ҳ ҳ ҳ ҷ , ҳ ҳ ҳ қ .
ӯҳ , Қғ ҳ қ ҳ , . , ҳ ҳ ҳ ҷ , , ҷ . ӯ қ , ,ҳ, Ҷ ӣ-ҳ ҷ . , ҷ ҳ , ӯҳ ҷ ҳ , , ҳ , ҳ ҷ, ҳ ӣ . ҳ ҷ ҳ .
, , ҳҳ Қғ Ҷ ӣ-ҳ ҷ ,
ӯҳ қҳ ӯҳ ҳ ҷ Қғ ҳ , , , ҳ қ ҳ ( ҷӯ, 150 ), ҷ ҳ қғ ӯ ҳҳӣ ӣ . ҳ , қғ ҳ ҷ ҳ ӣ-ҳ , . қғ ҳ ҷ , ӯ қӣ ҳ ӣ .
, ҳ, ҳ ҷ Қғ ҳ , ҷ ҳ қ ҳ , ӯҳ ҳ ҳ қ ҳ . қ ҳ, ҷ қғ ҳ ҳ .
Ҳ , Ҳ ҷ , ҳ ҳ ӣ- Ҷҳ ҷҳ ӣ ҳ ӣ ӣ , қ ӣ ҳ ҳ ҳ ӣ .

- ҳ ҳ. ҳ ҳ , ҷ ӣ ҳ ?

ҳ ғ ҳ . ,, ҳ ӯҳ ӣ ӣ . ҳҳ ҳ , ҳ ҳ ҳ ҳ ӯ ҳ ҳӣ , ҳ ҳ . ҳӣ Ҳ ҳ ҳ ҳ ӣ қҳ . ҳӣ .
ҳ ҳ, Ҷ ҳ қ ҳ. ҳ ӣ ҳ ҳ .
- 20 ӣ ҳ ҳҷ ҳ ? Ҳ ҳҷ ӣ ӯ ?
- ҳҷ ҷ . ҷҳ ҳ . , ҳҷ ӯҳӣ қҳ ҳ , ҷҳ ҳ ҳ ҳ ҳ , ҳ ҳ , ҳҷ ҳ ҳ ҷ ҷ . ҳҷ ӯ ҷҳӣ , ҳ қ . қ ҷҷ , ҳ ӣ . ҷ ҳ қӣ, ҷ ҳ ҳ ҳ қ ҳ ҳҷ .
ҳҷ ҷ ҷ ҳҳ ӯ. қ , ҳ , ҳҷ ҳ 124,9 ҳ . ҳ, ҳҷ , ҷ ҳ . ҳ ҳ ҷ қ қ .
Ҳ қ, ҳ ҳ 13,3 , ӯ ғ ҳ ҷҳ , ҳ 4 , ҷ 2,6 ҷ . қ ҳ ҳ , ҳ ҳ ӯ .
қ , қ ғҳ, ҳ ҷ , 128 .
ҳ, ҳ , , ҳ ӣ ӣ ҳ ҷ ҳ . ӣ . ҳ ҳ ҳ ққ ҳҷҷҳ .
Ҳ ҳ , ҳ ҳ ҳҷ . ӯҳ қ ҳ , қ ҳ, ҳ ҳҷ , ққ ҷӣ ҳ.
, ҳҷ ҳ, , ҳққ ҳҳ ҳҷ .
, ҳ ҳ ҳҷ . , ҷ қ ҳ ҷ , . Ҳҳ ҳ ҳ, ҳ, қ ҷ ҷ , ӯ. қ ҳ ҳққ ҳҷ ҳ ҷӯ , ҳ ҳ . ҳ, ҳ ҳ ӣ , ҳ , ҳҳ .
- ҳӣ ҳ ӯ, ҳ , ҳ ӣ ӯ
- ҳӣ . ҳққ ҳ ӯ. ҳ .
Ҳ 1996 ҳ ҷ , , ҷ ҳ ҷ ҳққ ҳ . қҳ қ ҳ ҳ . қ, ҳ ӣ ҳҷ . ҳ ҳӣ ҳ ҳ . , , ҷ ҳҷ . ҷҷҳ , ҳ ҳҳ ҳ, ҳӣ , , ҳ ҳ, , ҳ ҳ . ҳ, ғҳ , ҳ , ӣ ҳӣ . қ ҳ , қ ӣ . , ӯ ҳ Қғ ҳққ .
ӯ. ӣ ҳққ ҳ ӯ . , 10 -15 ҷҳ ҷ қ . ҳ ҳ ҷ , қҳ ӣ ӣ ӣ , ҳ .
ӯ, ҷ , ҳ ҳ. ҳ ӯҳ . Ҳ ҷ ӯ " " ҳ ҳ қ ҳ ӯӣ, ҳ ҳ ҷ ҳ .
ҷ ҳ ҷ, ҳ қ ғ . қ ҳ ҳ ҷ ҳ. қ ҷ ҷ ҷӯҳ, ҳ ҳ ҳ , ҳ , ҳ ӯ . "ҷ ҳ ҳ қ " ҳ қ , ҳ ҳ ҳ ҷӯ ҳ ҳ ӯҳҳ , ҳӣ ҳ . ҳ ҳ ӣ ҳӣ ҳ ҳ ҷ , қ , .қҳ ӯ ҳҳ, ҷ , ҷ қҳ ҳ .
ҳ
қ :
  
, ҳ қ . ӯ, ҳ ҳ, қ қ .
: *
E-mail: *
:
| | |
:
, ҳ
: