қӣ
tj
» » » » Ҳ Ӣ

Ҳ Ӣ

27-05-2020, 15:49
: 656
ҳ: 0
 Ҳ   Ӣ

ӣ ?

ҳ ҳ ҳ, ӣ ӯӣ, ҳ ҳ ӣ , ҳҳ ғ ҳ . ӣ ӯ: ӣ , ҳ ҳ ӣ , ҳ ҷ , ӯ ӣ .
ҳ ҳ, қ ҳ ӯ ӯ: Ҳ ӣ , ӯ , ҳ ҳ .
Ҳ ӣ, ҳ ҳ қ ҷҳӣ, ҳ ҳ ҷ ҳ , , , қ, ғ, ҳ , ҳ ҳ қ ҳ , ҳ ҳ . ҳ ӯ , ҳ . Ҷ, , ҷҳ ӯ
қ ҳҷ ҷҳ ӣ ҳ ҳ , ӯ, , , ҳ ҳӣ , , ҳ , . ҷ ҳ , ҳ қ ҷ . ҳ, ӣ ҳ . ғӣ ҳ, ҳӣ ғ , ҳ ӯӣ ҳқ .
ҳ ӣ , ғ , , ҳӣ- ҳ, ғ ҳ ҳ . ҳ, қ ҷҳ . ҳ , ҳ , қ ҳ қ , , ҳ . ҳқ ҳ ҳҳ , ,
қҳ, ӣ ҷҳ , ҳ қ ӯ ҳ.ҳ қ ӣ, ҷ қ , ҳӯ ӯ ҳ. , қ ӣ , қ ҳ , ? ҷ , қӣ ҳ , қ қӣ ҷ . , қҳ , қӣ
ҳ , ҳӣ ҳ ҳ ӣ .
ҳ ҷ ҳӯ ӯӣ қ , ҳӣ ҳ , ҳ . ҳ, ҳ , ҳ , ? , қ ҳ , қҳ ҳ .
ӯғ

ҳ , ҳ ӣ, ҷ ӣ, ӯғ, ҳ ҳ . ҳ ҳҳ қ ӯ, ,ҳ , . қ , ҳ ҳ ӣ . ҷ ҳ ҷ ӯ. қ , ғӣ ҳӯ , . қ , ғ , ҳ ҳ қ ҷ ҳ ғӣ , ҳ , ӯ ,
ҳ ҳ ӯғ ҳ ҳ ҷӣ ӯ , . ҳ қ ҳ ҳ ҳ , қ ҳ ҳҳ ҳ . Ҳ ӯ ӯ, ҷӯ .
ҳ ҷӣ ҳ ҷ ӯғ ҳққ , -ҳ ӯғ , ҳ ӣ ӯ ҳ ҳ Ҷҳ ҷ . ҳ , ҳ ҳ ҳ ҷ Ҳ Ҷҳ ҷ ҳҷ . ҷ ҳ ҳ . қ ҳӣ ӣ ҷӣ ҷ ҳ , ҳ , ҷ ҳ ҷ ҳ ҳ . Ҳӯ , ҳҷ ҳ ҷ қ ӣ . ҳ ҷ ҳ ҳ ӣ қ ҳ ?
, ҳ ?

Covid-19 ҳ , ҳ ҳ ққ ҷҳ ғ, , . ӯ , ҳ ҳ ҷҳ қ . Ҳ ӯ ҳ ҳққ . ӣ ҳӣ ӣ, ҳқққ ҳ ҳӯ ҳҳ . қ , ӣ, . ҳ , ҳҳ ӯ. , ҳ ҷ ҳ ӯҳ .
ҳ ҳ ҷӣ ҷ ҳӣ ҷҳ Covid-19 ҳ ҷ . қҲ Ҷҳ ҷ қ ҷ ҳ ҳ , ӯ ҳ ққ ҷҳ ӣ ,ҷҳ қ ҳӣ .
ғ ҳ, ҷ қ ҳ ҳ ҳ ҳ .
қ , ӯ ғ ҳ ҷӣ ҳ . ҳ ҳ ҷӣ , ҳ , ҳ ҷ ҳӣ . ҳӣ ҳ , ҷ , ҳ ҳ ӣ ҳ , ҷ , ҳ ғ ҷ .
, ҳ ҳҳ ҷ ҳҳ қ ҷ ҳ ҳ ҳӣ ҳ , ҳӣ .
, ҳ , ҳ ғ ҳ ғ ҳ. ҳ қ , ҳ ҷ ҳӣ , ҳ ҳ қ ҳ ғ . ҳ қ ҳ ӯ ҳ .
ҷ ҳ ҳ , ҳ ҷ ҳ. , қ қ ӣ ғ , ҳ ққӣ ӣ ҳ . ҳ ҷ ҳ ғ, ҳ , ҷҳ ӣ ҳ ӣ ҳ , .
ҳ ҷ ҳ ҳ , ҳ ҳ ҳ ӣ қҳ ҳҷ ҷ ҷ , ҳ , ӣ ғ . Ҳ ҳ ҳ ғ ӣ ҳ . , ҳ .

Ҳ
қ :
  
, ҳ қ . ӯ, ҳ ҳ, қ қ .
: *
E-mail: *
:
| | |
:
, ҳ
: