қӣ
tj
» » Ҳ қ ҷ

Ҳ қ ҷ

9-12-2022, 14:26
: 568
ҳ: 0
10 - ӯ Ҳ

    Ҳ қ  ҷ
(ҳҳ қ ҷ )

ҳ ҳ ӣ қ . қ Ҳ қ ҷ ҳ , қ ӣ , ҷ ҳ қ . қ ӣ ҳӯ ҳ ӯҳҳ ҳ .
Ҳ ҷ XVI ҷ . ҷ, қ ҷ қ , қ қ ҷ ҳ . Қҳ ҷ қ ҳ ҳ ҳ ҷ ҳ ӣ ҳ ҷ қ ҳ .
ҳ 80- ҳ 90- XX ҷ ҳ , ҷ ҷ ӯҳ ҳӣ ҳ қӣ . Ҳ ӣ, ӯ 70 ҷ ӣ ҳ ҳ , қ , . ӣ , ҳ ҳ ҷҳӣ ҳ қ ҷ . қ Ҳ ӣ ҷ ӣ ҷ , ҳ ҳҳ ӣ .
, , , ӣ ҷ ҳ . , , ҳҳ ҷ қ , ҳ : ҳ, ҳӯ қ ҳ, ҳӣ ҳ ҷ ҳӣ. Ҳ қ ҳҳ қ ҷ.
, Ҳ ӣ ? ҳ ҳ Ҳ қ ҷ ҳҳ - 1993 ғ . , ҳ қ ҳ қ ӣ Ҳ ғ , Ҳ қӣ-ӣ , ӯ ҳ ҷ ӯ . ҳ ҷ ҳ , ҳ ҳ. Ҳ , ҷ қ ӣ , ӯ , ҳ .
қ Ҳ қ ӣ , ҳ қ ҳ ҷ, Ҷ ӣ ӣ ҳ , ҳ . ҳ, ӣ , ҳ ҷ ӣ ҳ . қ ҳ ҳ , ҷ ӣ ҳ . ҳ қ, қ ҳ ҳ ҳ , ҷ ҳ ҳқ ҳ ҷ . , ҳ қ ҳ , , ҳ ҳ . ҳ , ҳ ҳ ҷҳ, ҷ Ҳ - , Ҳ , Ҳ қ ғ ҳ ҷҳ ҳ .
ӯҳ ҳ ҳ ҳҳ , ҳ ҳ ҳӣ, қ ҷ, ҳ ҳ 1993 ҳ , ҳ . Ҷ ӣ , ҳ ҳҷҷҳ ҳ ҷ ҷӣ, ҳ ҷӣ . ӯ , ҳ ҳ ҷ .
, ҳ ҳқ ӣ . ҷ ҳҷ ҳ , ҳ ҳ .
, ҷ ҳ ҳ ӣ . , ҷ , , қ , ҳ ҷҳ , ҳ . ҳ - ҳ ҳҳ . , ҳ, ҳ ҳ ҷ , ҳ 1993 , Ҳ қ ҷ .
ӣ ҳ, Ҳ ӣ , ҳ ҳ ҷ ҳ ҳ ҷ ҳ .
ҳ қӣ , , қ ҳ . ҷ ҳ ҷ ҳ . ҷҳ ҳ ҳ , ҳ 1993 ҷ , ҷ ӣ . қ ҷ . ҳ , қ ҳ ҳ . , ҳ ҳ қ . ҳ , ҳ ҳ ҳ Ҳ ҳ Ҳ қӣ-ӣ ҳ ӯ ҷ . , қ , ҳ ҷ ӣ , ҳ ҷ ӯ ҷ ӣ ҳ .
ҳ , , ҳ қ ҳ ҳ ҷ ӯ. , ӯҳ ҳ ., Қ., ., Ҷ. ғ, . ӯҳ ҷҳӣ , ҳ, ҳ , ҳ ӣ ҷ .
, ҳ қ ҳ , ҷ ӣ ӣ . , ҷ ҷҳӣ , ҳ ҷ ӣ қ ҷ ҷ . ҳ ҳ ҷ .
ҳ , ҳ ғ , ҷҳӣ ҳ ҳ ҷ . ҳ ҳ ҳ , ҳ , қ , ҳ қ , ҳ . ҳ ҳ ҷ . ҳ ҳ 1994, қ , , ҷ .
, ҳҳ қӣ ҷ ҷ ҳӣ . ҳ Ҳ қ ҷ . , Ҳ қ қ ҷҳӣ , ҳ ҳ ӣ , ҷ ӯ .
қ Ҳ қ ҷ ҳ . , ӯ ҳ, ҳ ҳ ҳ ҳққ , Ҳ қ ҷ ҳ . ӯ қ ҳ қӣ ҳ , ҳ ҳ. қ, қ ҳ . ҷ ҷ ҳ, қ . Ҳ ҳ , ҳ , ҳҳ ҳ ғҳ ӣ ҷ .
, ҷ, қ ҳ, ҷ ҳ . Ҳҷ қ ҷҳ . қ ӯҳ қ ҷ ҳ ҳ , , ӯҳ қҳ ӣ ӯ ҷ .
қ ҳ ҳ ққ қ ҷ ӯ ҷ ҳ қ ӣ қ , ҳ . ҳҳ қ ҳ қ ӣ . ӯ қ ӣ , ҳ , ҳ 70-80 XX ҷҳҳ ӣ ҳ ҷ , қҳ қ ҳ ҷҳӣ . қҳ Ӯ Ққ ҷ ӯ . ӯ, ҳ ҳ қ , ҳ ӯ ҳ ҳҳ ғ . ғҳ ҳ ҳ . Қғ ҳ ҳ ӣ Қ , ҳҳ ҷ .
қ ҷ ҳ ҳ , ҳ ҷ ҳӣ ҳ , ҷҳӣ ғ . , ҷ ҷ ӣ , ҳ қ ӣ ҳ ҳ . Ҷҳҳ , ҷҳҳ қ ӣ, ҷ, ҳ қ ҳ қ ҳ ӣ, ҷ ҳ ҳ ҷӣ, қ ҳ ҳ , .
, ҷ ҳ, ӯ , ҳ қ ҳҳ ҳ ҳ, . Ҳ ҳ ҷ ҳ ҳ ӣ, ҳ қ ҷ қ ҳӯ .
ҳ , Ҷҳ ҷ, ҳ ӣ ҳ ҳ ҷ ҳӣ ӯҳ ҷ ҳ. ҷ , ӣ, , ҳқ . ҷ ҷ ӣ ӯ , ғ ҷӯ ӯ, ҳ ҳ , ӯҳ , ҳ, қ . қ ҷ ҳ .
ӯҳ , ӯ , ҳ , ӯҳ . ӯ қ , ҳ ҳ ӣ .
ҳ ҷ ҳ қ ҳ ҳ , ҳ ӯ , ҳ ҷ . , ҳ ӣ . ҳ ғҳ , ҳ ӣ ҳ , ҳ қ ҳ . ҳ , қ ҳ ӣ қ , ҷ , .

ӣ - қ Ҳ
қ :
  
, ҳ қ . ӯ, ҳ ҳ, қ қ .
: *
E-mail: *
:
| | |
:
, ҳ
: