қӣ
tj
» 2018 » 14
ҳӣ ҳҳ ӣ 2018- ҷ ҳ ҳ ӣ, , Ҷҳ ҷ ҳ ӣ ҳ ҳ
ҷ Ҳ ҳ ӣ қ ҳ ҷ Ҳ ҳ ҳ ҳ Ҷҳ ҷ қ
: ҷ ҳ ҳ ӣ ҳ қ , ҷҳӣ ҳ . қ ҳ ӣ, ҳ ҳ ӣ,
/ /. ҳ Ҷҳ Ӯ ҳ ҳ ӣ- , Ҷҳ ҷ ҳ ӣ ҳ ӣ .
ӯ қ-ҳ ҷ Ҳ ҳ ҳ қ ҷ ҳ ҷ Ҳ ҳ 30 2018 ҷҳ
қ ҳ ӣ ҳ ҳ ӣ ҳ ҷ, қ қ 800 - ӯ
қ ҳ ӣ ҳ ҳ ӣ ҳ ҷ, қ қ 800 - ӯ
10 ӯҳ ӯ Ҷҳ Ӯ Ҷҳ ҷ . қ ҷ ҳ , ӯ
ҳ ҷ ӣ 21- қ ҳ ӣ, қ ҳ Ҳ ҳ , ҳ ҳ
ӯ ҳ ҳ ӣ - , Ҷҳ ҷ ҳ ӣ ҳ Ҷҳ Ҷ қ , :