қӣ
tj
17 ҳ ҳ ӣ - , Ҷҳ ҷ ҳ ӣ ҳ ҷ ҷ Ҷҳ ҷ, ҳ ҳ
17 ҳ ҳ ӣ- , Ҷҳ ҷ ҳ ӣ ҳ ҷ ҷ Ҷҳ ҷ, ҳ ҳ
Ҳ ! Ҳ ҷ ҳ - ҳ ҳ ҳ ҷ, ҷ ҳ ҳ , ӣ , .
14 ҳ ҳ ӣ - , Ҷҳ ҷ ҳ ӣ ҳ ҳ Ҷҳ Ққ Ҳ ӣ +